GreenCharge Exchange

GreenCharge Infras koncept Exchange innebär att EV-föraren får tillgång till alla GreenCharge-anslutna operatörers laddpunkter. Detta ökar både nyttjandegraden av laddpunkterna och kundnyttan.

Genom att ansluta till GreenCharge Exchange ger du EV-förare från hela Europa kundvänlig tillgång till din laddinfrastruktur och därmed ökas både kundkrets och intäkter.


Så fungerar Exchange

Partners investerar i och formar nätverket och framtiden.Medlemmar får tillgång till nätverk, tjänster och gästladdning.
  • Större tillgänglighet och synlighet
  • Systemet stödjer plats och operatörsspecifik prissättning
  • Avräkningar och faktureringsunderlag
  • Ett avtal för tillgång till hela nätverket
Medlemmar får tillgång till nätverk, tjänster och gästladdning. Interaktion – öppenhet – tillgänglighet Vid gästladdning går betalning för laddningen till laddpunktens operatör.

Den tjänsteleverantör en gästladdare tillhör får ett “klick” för varje laddning kunden gör hos någon annan operatör.

För operatörer som vill öka tillgängligheten till sina laddpunkter och får fler kunder.
Genom att ansluta till GreenCharge Exchange ger du EV-förare från hela Europa kundvänlig tillgång till din laddinfrastruktur och därmed ökas både kundkrets och intäkter. Med GreenCharge Infra Exchange kan alla EV-förare som har avtal med någon tjänsteleverantör ansluten till GreenCharge Infra på ett enkelt och tillförlitligt sätt använda dina laddpunkter till ett pris du bestämmer. GreenCharge Infra Exchange levererar öppna API:er för integration med andra betalningslösningar, CRM-system, clearinghub, appar, etc. Exchange är baserat på de standardiserade protokoll som används av OCPP, OICP och OCHP; en öppen roaming för samverkan över operatörsgränserna, baserad på världens första EV Roaming System.

GreenCharge Infra erbjuder en öppen laddinfrastruktur för ett enklare elfordonsliv. Via vår hub har alla operatörer möjlighet att ansluta sig.

Kontaktperson: Per-Henric Fridolfsson

Telefon: 0708 - 61 09 83

E-post: phf@greencharge-infra.se

Adress: Landbrogatan 33, 371 34 Karlskrona