Om GreenCharge Infra


Affärsidé

GreenCharge Infra erbjuder långsiktigt hållbara, öppna och oberoende Electro Mobility-tjänster med högsta säkerhet och tillgänglighet.

Mission

GreenCharge Infra skapar ett världsomspännande, öppet, oberoende roaming-nätverk för ett enklare och bekvämare elfordonsliv. Vi skapar på så sätt en tryggare, säkrare och mer hållbar trafikmiljö. Med briljans och hängivenhet skapar vi en plattform där affärsmässighet och personlig påverkan främjar en positiv utveckling av människor, samhälle och affärsliv.

Vision

GreenCharge är det självklara valet vid behov av Electro Mobility-tjänster. Våra tjänster är baserade på den senaste teknologin med sömlös integration mellan webb, app, betalningslösningar och infrastruktur. Användarvänlighet, tillgänglighet, lönsamhet, hållbarhet och säkerhet är alltid i fokus.


Historik

GreenCharge Infra har sina rötter i projektet GreenCharge II – en regional grön tillväxtmotor för omställningen till fossilfria transporter. Projektet är en regional kraftsamling mellan kommuner, regioner, landsting, länsstyrelser, akademi och näringsliv som pågår till och med 2018-12-31. Projektets medlemmar – kommuner, landsting, regioner och företag – visar vägen i omställningen genom att vara fossilfria senast 2020 i sina egna fordonsflottor. Projektet har intressenter från Småland, Blekinge och Öland, med intresse även från Gotland, Halland, Skåne med flera.

Projektet har två fokus. Det ena är kundnytta (enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt) för att kunna identifiera framgångsfaktorer och undanröja barriärer. Då blir det naturligt för fler konsumenter att investera i fossilfria fordon och transporter. Det andra är affärsnytta för att möjliggöra nya företag och arbetstillfällen inom den gröna och koldioxidsnåla ekonomin.

Vill du jobba med oss?

Just nu söker vi utvecklare
Kontakta oss via e-post eller telefon

GreenCharge Infra erbjuder en öppen laddinfrastruktur för ett enklare elfordonsliv. Via vår hub har alla operatörer möjlighet att ansluta sig.

Kontaktperson: Per-Henric Fridolfsson

Telefon: 0708 - 61 09 83

E-post: phf@greencharge-infra.se

Besöksadress: Blekingegatan 10, Karlskrona